Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn

– fordi både drenge, piger og interkønnede børn har ret til beskyttelse mod kønslemlæstelse

Partierne

Salen_2008_3 jpg.ashx

Partier markeret med arbejder aktivt for indførelsen af en aldersgrænse for omskæring af raske drenge, mens partier markeret med X aktivt modarbejder en aldersgrænse.

 

Alternativet

Partiet har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til ikke-terapeutisk omskæring af drengebørn.

Dansk Folkeparti

Partiet er erklæret modstander af religiøs betinget omskæring. Læs hele deres holdningspapir om emnet her Dansk Folkepartis holdningspapir vedr drengeomskæring.

Dansk Folkepartis Ungdom

Partiet har ikke på nuværende tidspunkt en officiel holdning til en aldersgrænse for omskæring af drenge, men partiets to nordjyske afdelinger har allerede taget klart stilling; de vil arbejde for at stoppe omskæring af raske drenge og sikre dem lovgivningsmæssig beskyttelse på lige fod med piger. DFU nord

De Progressive

Man skal ikke skære i raske børn – uanset hvad.

De Progressive ønsker et sekulært samfund, hvor beskyttelsen af individet altid står over beskyttelsen af religiøse idéer, traditioner eller kulturel praksis. Dette gælder naturligvis også de svageste individer i samfundet, nemlig børnene.

Ligesom det i dag er forbudt at slå, pierce eller tatovere små børn, så skal vi også have et forbud imod omskæring uden medicinsk begrundelse. Her må hensynet til barnets integritet vægte højere end hensynet til forældreskabet og religiøse følelser. Et progressivt samfund bør udvikle sig i en humanistisk retning. Dette indebærer at sige farvel til inhumane skikke uanset deres anciennitet og i stedet hilse friheden velkommen. Det har vi gjort mange før. Et eksempel er afskaffelsen af revselsesretten.

Derfor foreslår De Progressive en minimumsgrænse på 18 år for omskæring. Se De Progressives omskæringspolitik her

Enhedslisten

Har tidligere erklæret, at drengeomskæring bør ligestilles med pigeomskæring i lovgivningen og altså forbydes.

Liberal Alliance

Medlemmerne er fritstillede i spørgsmålet om drengeomskæring, partiet har ingen officiel politik på området. Folketingsmedlemmernes personlige holdning til emnet kan du undersøge her.

Vedrørende andre relevante ligestillingsemner skriver Liberal Alliance således:

“Alle mennesker er født frie og med samme umistelige rettigheder uanset køn, alder, race, social status, handicap, religion, politisk eller seksuel orientering. De skal derfor have lige muligheder. Fremtvungen resultatlighed er derimod uønsket og uforeneligt med menneskets mulighed for at leve i frihed efter egne idealer og værdier.”

Liberal Alliance vender sig derfor imod lovgivning om kvoter, eksempelvis for kvinders repræsentation i bestyrelser, eller særlige barselsperioder øremærket et bestemt køn. Samtidig arbejder vi for, at borgerne står lige i forhold til offentlige myndigheder og lovgivningen.”

Det Konservative Folkeparti

Har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til spørgsmålet om omskæring af raske drengebørn.

Det Konservative Folkepartis Ungdom

“Forhudsamputation af drenge er en lige så stor – hvis ikke større – form for lemlæstelse, end det gør sig gældende for kvindelig omskæring.

Konservativ Ungdom mener derfor, at vi svigter spædbørn, der ikke selv kan sige fra, og som bliver frataget en del af deres krop.

Omskæring af drenge, især når de er meget små, er et voldsomt fysisk indgreb og udføres som oftest uden bedøvelse.

[…]

Derfor mener Konservativ Ungdom, at omskæring bør forbydes, før drengen er myndig og derved selv kan bestemme, hvorvidt han ønsker indgrebet.”

Læs mere her: Sundhedspolitik

Liberal Alliances Ungdom

Partiet har meldt klokkeklart ud og følger dermed den linje som hovedparten af Liberal Alliances folketingspolitikere har lagt med Ole Birk Olesen i spidsen.

Uanset om det er fingre, arme, ben, knæskaller, albuer, ører, øjne eller forhud, så er pointen den samme: Man skærer ikke i børn. Heller ikke selvom ens kultur eller religion måtte diktere det. Et barns krop er barnets egen.

I Liberal Alliances Ungdom siger vi nej til omskæring af børn, som ikke er betinget i medicinske årsager, og skulle børnene så selv ønske det, når de er myndige, så har de deres helt eget frie valg.

Radikale Venstre

Landsmødet vedtog d. 15. september 2013 en resolution mod drengeomskæring og partiet arbejde nu officielt på at få indført lovgivning mod omskæring af raske umyndige drenge. Dog er partiets folketingsmedlemmer ikke forpligtet til at følge moderpartiets politiske resolutioner. Dit folketingsmedlems holdning til drengeomskæring kan du undersøge her.

X Radikal Ungdom

“Radikal Ungdom mener at omskæring af drengebørn altid skal varetages af en læge, men vi mener ikke, at et forbud mod rituel omskæring af drengebørn er den rigtige vej at gå. Vi har en del bekymringer ang. et forbud.”

Læs mere: Resolutioner på kultur-, rets- og etikområdet

Socialdemokratiet

Ønsker ikke på nuværende tidspunkt lovgivning mod drengeomskæring.

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

DSU vedtog på sin 41. årskongres 2016 følgende resolution:

“I DSU er vi for frihed fra religiøse ritualer og derfor imod omskæring af unge mænd og kvinder under 18 år. Vi ønsker ikke, at børn og unge allerede fra spæd, fysisk skal have påtvunget en bestemt religion. Derudover minder omskæring af spædbørn i høj grad af overgreb mod børnene, som i alle andre henseender ville have været ulovligt, hvis der ikke var tale om et religiøst hensyn. DSU vil derfor stoppe dette særlige hensyn til religioner og er derfor imod omskæring af spædbørn.”

Socialistisk Folkeparti

SF vedtog på Landsmødet 2016 følgende resolution:

“Derudover skal vi sikre menneskers ret til at bestemme over egen krop, derfor vil SF gå i dialog med de forskellige religiøse samfund og arbejde for en minimumsalder for drengeomskæring.”

Socialistisk Folkepartis Ungdom

»Det er misforstået tolerance at mene, at folks frihed til at udøve religiøse ritualer står over friheden til at bestemme over sin egen krop. Ønsker man at blive omskåret, kan man blive det, når man er myndig. Det er ikke et valg, ens forældre bør tage for en.« Citat Carl Valentin, formand for SFU

Læs mere: SF Ungdom går imod moderparti: Vil forbyde omskæring af drengebørn

Venstre

Ønsker ikke på nuværende tidspunkt en aldersgrænse for ikke-terapeutisk omskæring af drenge.

Venstres Ungdom

På landsmødet d. 22. september 2013, blev et resolutionsforslag vedtaget. Venstres Ungdom arbejder nu officielt på at få indført lovgivning mod omskæring af raske drenge.

One thought on “Partierne

  1. Pingback: Radikale debatterer resolution om drengeomskæring på årets landsmøde | Intact Denmark - Forening mod børneomskæring

Kommentér

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s