Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn

– fordi både drenge, piger og interkønnede børn har ret til beskyttelse mod kønslemlæstelse


1 kommentar

Metroxpress: Langt færre jøder får skåret forhuden af


I Metroxpress bliver der beskrevet, at antallet af omskæringer blandt jødiske danskere gennem årene er styrtdykket. Antallet af omskæringer blandt danske jøder, er så begrænset, at de sidst opgjorte tal, som er fra 2014, var på fire omskårede drenge.

Læs resten


Skriv en kommentar

SF-folketingskandidat i MX: Skandalelæge omskar to venners børn


I den seneste tid har der været stor mediefokus på den skandaleramte læge fra Odense, som har omskåret drengebørn under farlige forhold. I Metrxpress har folketingskandidat fra SF Halime Oguz valgt at fortælle om tragiske historier om to drenge hun er bekendt med, hvis skæbne også var under samme læges hænder.

Læs resten

Omskæring, Intact Denmark -Forening mod børneomskæring


Skriv en kommentar

Høringssvar vedr. anmeldelse til Landspatientregistret af omskæringer af drenge


Kære Sundheds-­‐ og Ældreministeriet

Intact Denmark fremsender hermed høringssvar vedr. Udkast til bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker samt af omskæringer af drenge og mænd udført uden for sygehuse og klinikker.

Overordnet mener vi, Læs resten


Skriv en kommentar

Jurist i Kristeligt Dagblad: Omskæring overtræder konventionen


I Kristelgt Dagblad har jurist Hans Jørgen Lassen skrevet et indlæg, hvor han retter foreningen Retten til Forskelligheds fejlagtige påstand om at omskæring af raske drengebørn ikke er en overtrædelse af Bioetikkonventionen.

Retten til Forskellighed er en interessegrupper, der har til formål at forene sig imod Læs resten


Skriv en kommentar

Ayhan Al Kole i Information: Din krop – din ret


Ayhan Al Kole er omskåret, læge, med muslimsk baggrund og aktiv i Intact Denmark. I et indlæg til Information har Ayhan skrevet et modsvar til antropolog Christian Groes, der den 21. september i Information, taler for omskæringer af raske drengebørn.

“Debatten får en skæv drejning, når debattører som du, Groes, glemmer Læs resten


Skriv en kommentar

Når religionsfriheden omskæres bort


I min optik fortjener intet raskt barn – pige, dreng eller interkønnet – at blive udsat for kønskirurgi. Jeg ser ingen argumenter for at udsætte et raskt barn for en amputation, som barnet for evigt skal leve med. Derfor afviser jeg legitimiteten ved at omskære raske drenge. Alle former for pigeomskæringer er for længst forbudte, men jeg ærgrer mig over, at drenge og interkønnede ikke er juridisk beskyttet.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun 100 kr. pr. kalenderår

Læs resten


Skriv en kommentar

Jeremy Wilson i Kristeligt Dagblad: Jeg må leve resten af mit liv uden en del af min krop og ude, at jeg har givet samtykke


Jeremy Wilson er bestyrelsesmedlem af Intact Denmark, han er blevet omskåret uden at give samtykke og kræver nu politisk handling mod omskæring af raske børn – uanset køn.

“Jeg er selv blevet omskåret af kulturelle årsager som spæd på Rigshospitalet af en  Læs resten