Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn

– fordi både drenge, piger og interkønnede børn har ret til beskyttelse mod kønslemlæstelse


Skriv en kommentar

Lægeforeningen: Omskæring af raske drenge er uetisk


Lægeforeningen har d. 1 december utvetydigt udmeldt, at omskæring af drengebørn uden medicinsk begrundelse er uetisk og ikke burde foretages før de er i stand til at give kompetent samtykke. De formulerer det således:

“Lægeforeningen mener, at omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet. Omskæring af drenge bør således ikke foretages, før drengen har opnået myndighed til selvstændigt at tilvælge indgrebet.”

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr 100 pr kalenderår

Med denne udmelding tilslutter Lægeforeningen sig Dansk Selskab for Almen Medicin, Jordemoderforeningen, Dansk Kirugisk Selskab, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Forening for Danske Lægestuderende samt en lang række menneskerettighedsorganisationer som Sex og Samfund, de nordiske børneombudsmænd m.fl. (Se listen her)

Lena Nyhus, forkvinde for Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn udtaler:
”Vi er meget glade for, at Lægeforeningen har erklæret sig enig i resten af danmarks befolkning, hvor 87 % jo går ind for en 18-års aldersgrænse for omskæring af raske drengebørn. Selvfølgelig skærer man ikke i raske børn.”

Læs hele Lægeforeningens erklæring her.


Skriv en kommentar

Jurist i Kristeligt Dagblad: Omskæring overtræder konventionen


I Kristelgt Dagblad har jurist Hans Jørgen Lassen skrevet et indlæg, hvor han retter foreningen Retten til Forskelligheds fejlagtige påstand om at omskæring af raske drengebørn ikke er en overtrædelse af Bioetikkonventionen.

Retten til Forskellighed er en interessegrupper, der har til formål at forene sig imod Læs resten


Skriv en kommentar

Når religionsfriheden omskæres bort


I min optik fortjener intet raskt barn – pige, dreng eller interkønnet – at blive udsat for kønskirurgi. Jeg ser ingen argumenter for at udsætte et raskt barn for en amputation, som barnet for evigt skal leve med. Derfor afviser jeg legitimiteten ved at omskære raske drenge. Alle former for pigeomskæringer er for længst forbudte, men jeg ærgrer mig over, at drenge og interkønnede ikke er juridisk beskyttet.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun 100 kr. pr. kalenderår

Læs resten


Skriv en kommentar

Jeremy Wilson i Kristeligt Dagblad: Jeg må leve resten af mit liv uden en del af min krop og ude, at jeg har givet samtykke


Jeremy Wilson er bestyrelsesmedlem af Intact Denmark, han er blevet omskåret uden at give samtykke og kræver nu politisk handling mod omskæring af raske børn – uanset køn.

“Jeg er selv blevet omskåret af kulturelle årsager som spæd på Rigshospitalet af en  Læs resten


5 kommentarer

En gang omskåret, for evigt omskåret


Som omskåret mand, læge og med muslimsk baggrund vil jeg til enhver tid forsvare børnene fra at blive at blive rituelt omskåret. Den personlige frihed finder jeg ukrænkelig – også når det gælder børn.

Jeg kan huske den kolde saks mod min penis

Jeg blev omskåret som 4-årig. Som et forsvarsløst dyr, blev jeg holdt i arme og ben af min barnepige og hendes moder. Vær så god, hurtig bedøvelse og 1-2-3 og væk med forhuden. Jeg kan huske den kolde saks mod min penis, som var det i går. Nohii hed han. Manden med kufferten, det kaldte jeg ham. En ca. 50 årig kurdisk læge, godt rund og med mørke firkantede briller. Han havde en lille praksis, som var dunkel, dyster og gyselig. Det er sådan jeg husker det retrospektivt. Det er min oplevede virkelighed. Min far havde grundigt forklaret mig, hvad der skulle se. Det var først, da jeg så Manden med kufferten i stuen, at jeg forstod virkeligheden. Skræmt fra vid og sans, løb jeg rundt i blinde som en nyslagtet hovedløs kylling. Jeg ville ikke omskæres. Læs resten


2 kommentarer

MetroXpress følger kritisk op på regeringens løfte om omskæringsfrihed


MetroXpress fortæller i dag, at en række politikere uden om regeringen kræver svar fra udenrigsminister Kristian Jensen på, hvordan og med hvilken ret han uden om folketinget kan tillade sig at efterkomme en egyptisk heKristian_Jensennstilling til Danmark om ikke at forbyde eller aldersbegrænse omskæring af drenge.

Læs mere i MetroXpress

Følg diskussionen på vores Facebook-side.

  • Mikael Aktor, næstformand.


Skriv en kommentar

Egypten til Danmark: “Lad være med at lovgive mod drengeomskæring” – Regeringen: “Yes, Sir!”


I daMX_Skal_vaere_lovligtg bringer MetroXpres nyheden, om hvordan den danske regering har accepteret den egyptiske anmodning om ikke at lovgive mod drengeomskæring.

Det sker i forbindelse med FN’s Menneskerettighedsråds gennemgang af menneskerettighederne i Danmark.

Lena Nyhus udtaler: “Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at regeringen ville forråde den danske befolkning på den måde.”

Det er dybt bekymrende og stik imod folkets ønske om en nedre aldersgrænse, så drenge selv får retten til at bestemme over egen krop. Som Enhedslistens sundhedsordfører siger: “man skal ikke skære i raske børn,” og Liberal Alliances ligestillingsordfører Merete Riisager: “Det er grotesk. Det er ikke en menneskeret for forældre, at kunne skære i sine børn. Det er derimod en menneskeret at kunne vente til man er voksen til selv at bestemme”.

Dette er foregået, uden at befolkningen eller pressen har været orienteret, og tilsyneladende også uden at Folketinget har været involveret.
Det tyder på, at regeringen med denne accept blot giver udtryk for, at en lov mod omskæring af drenge ikke kommer fra den. Men det er jo noget, som et folketingsflertal kan lave om på.

Se nærmere på vores Facebook side med link til omtalen i MetroXpres.

– Mikael Aktor, næstformand, Intact Denmark