Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn

– fordi både drenge, piger og interkønnede børn har ret til beskyttelse mod kønslemlæstelse


Lighederne mellem rituel drenge- og pigeomskæring


Af Güray Baba, Intact Denmark

GB_2I omskæringsdebatten påstås det tit, at pigeomskæring (female genital mutilation, FGM) er usammenlignelig med drengeomskæring og er ensidigt skadeligt modsat drengeomskæring. Desværre for debatten er disse antagelser ikke korrekte. I dag er enhver form for pigeomskæring strafbar, hvor drengeomskæring er straffri. Denne diskrimination er ikke forsvarlig, og jeg vil her forklarer hvorfor.

Pigeomskæring (FGM)

WHO estimerer at 200 mio. piger og kvinder er omskåret og inddeler FGM i fire typologier:

 • Type 1: Fuld eller delvis fjernelse af den ydre del af klitoris og/eller klitorisforhud.
 • Type 2: Fuld eller delvis fjernelse af den ydre del af klitoris samt de indre kønslæber, med eller uden afskæring af de ydre kønslæber.
 • Type 3: Indsnævring af vaginalåbningen ved sammensyning af afskåret væv fra de indre og/eller ydre kønslæber med eller uden afskæring af den ydre del af klitoris.
 • Type 4: Alle andre indgreb uden medicinsk grund så som stik, piercing, rids og ætsning.

FGM er derfor ikke ét type indgreb. Det varierer fra den velkendte klitorisbortskæring, den stærkt udbredte bortskæring af klitorisforhuden alene, til den stærkt ødelæggende form, men heldigvis ikke så udbredte, hvor klitoris, kønslæber og vaginalåbningen skades.

FGM udføres i flere afrikanske og asiatiske lande, og typisk nær pubertetsalderen (inklusiv drenge i samme lande). For begge køn har det til formål at markere overgangen fra barn til voksen. En vigtig pointe er, at FGM fastholdes af pigernes omskårne mødre. Mødre som mener, at ritualet er et vigtig kulturelt aspekt for at deres datter kan være en kvinde. Blandt visse kredse af kvinder betragtes det som ligefrem værende et forskønnende indgreb.

Drengeomskæring

Den typiske omskæring amputerer hele den seksuelt følsomme forhud, eliminerer den naturlige glidefunktion og udsætter penishovedet for irritation og snavs, da glansen ikke længere beskyttes.

Men ligesom med FGM findes drengeomskæring ej heller kun i én form. Variationerne er i forhold til alder, miljøet for omskæringen, anvendte redskaber udført af forskellige grupper med forskellige årsager. De fleste muslimer (og kristne kurdere) udsætter deres sønner for omskæring omkring 4-8 års alderen mens drengen er helt bevidst; i USA, hvor omskæring er stærkt nedadgående, udføres det i spædbarnsalderen på hospitaler, desværre dog tit uden nogen form for bedøvelse; jødisk omskæring udført af en mohel, som indtil år 150 bortskar spidsen af forhuden, men i dag hele forhuden under drengens 8. dag; den sjældne jødisk ultraortodokse metzitzah b’peh som involverer at omskæreren sutter blodet fra penissen; palæstinensere i drengens 7. dag; subincision udført især af australske aboriginere, hvor undersiden af penissen splittes op; den sydafrikanske stammekulturelle omskæring udført uden sterile redskaber, med hyppige alvorlige konsekvenser.

Omskæring er tit yderst smertefuldt – dette inklusiv også de lægeligt udførte. For mange medfører drengeomskæring ligefrem fysiske, psykiske og/eller seksuelle konsekvenser. Nelson Mandela beskrev selv i 2013 sin omskæring til flere medier:
“Flinching or crying out was a sign of weakness and stigmatized one’s manhood. I was determined not to disgrace myself, the group or my guardian. Circumcision is a trial of bravery and stoicism; no anesthetic is used; a man must suffer in silence…”

Der påstås endda, at det bl.a. forebygger sexsygdomme. Flere studier konkluderer dog disse påstande som tvivlsomme eller overdrevne. Yderligere kan der indvendes, at intet drengebarn er i risiko for sexsygdomme og det bedste middel for en seksuelt aktiv mand altid er kondom.

Alle børn fortjener at blive beskyttet

Ved FGM tænkes der tit på den mest skadelige, udført under de mindste sterile miljøer, med de mest drastiske konsekvenser til følge – også selvom dette er yderst sjældent. Når der så i kontrast tales om drengeomskæring, så tales der tit om de mindst skadende, udført på hospitaler, med de mindste konsekvenser til følge.

Hvis FGM er forkert, fordi det ødelægger seksuel nydelse – så må omskæringer, hvor kvinden ikke føler sin seksuel nydelse ødelagt (ifølge den logik) blive set som legitime. Men hvis FGM er forkert, fordi det involverer kønskirurgi på et barn, uden kvalificeret samtykke og uden medicinsk nødvendighed, og deraf udsætter barnet for mulige risici, så er drengeomskæring på lige fod forkert.

Dette gælder uafhængigt om nydelsen er ødelagt eller ej, og uafhængigt om en omskåren senere ytrer sorg offentligt.

Hverken pige- eller drengeomskæring kan ses som legitim, bare fordi det er udført af en læge. Lemlæstelse af barn, er lemlæstelse af barn – uanset køn.

 


Skriv en kommentar

Intact Denmarks værdier og debatpolitik


Intact Denmarks kerneværdier

 • Vi tager udgangspunkt i individets kropslige integritet, seksuelle autonomi og religiøse frihed, sådan som fastslået i grundloven og internationale konventioner.
 • Vi er for børnene, ikke imod deres forældre.
 • Vi ønsker ikke at dæmonisere personer med omskæringskulturel baggrund eller de, der i øvrigt er uenige med os.

Intact Denmarks debatpolitik

Vi opfordrer alle vores medlemmer til åbent at ytre sig i debatten om drengeomskæring, såvel i pressen som på de sociale medier. Intact Denmark har ingen intention om at censurere eller begrænse vores medlemmers ytringer i debatten, tvært imod. Blot skal det være mere gennemskueligt, hvad der er Intact Denmarks holdning som forening, og denne vil ikke altid være den samme som de enkelte medlemmers. Samtidig opfordrer vi alle vores medlemmer til under alle omstændigheder at overholde en god tone og respektfuld debatstil.

Det er Intact Denmarks bestyrelse inklusive bestyrelsessuppleanter, der fungerer som talspersoner for foreningen. Dette markeres også klart i indlæg og kommentarer. En liste over medlemmer af Intact Denmarks bestyrelse og suppleanter ses her.

Retningslinjer for vores talspersoner (frit efter Alternativets 6 debatdogmer)

 • Vi vil fremhæve de værdier, som vores argumentation hviler på, og understøtte den med dokumentation i det omfang, det er relevant.
 • Vi vil sagligt og med respekt for vores samtalepartnere argumentere for, hvordan vores visioner kan nås.
 • Vi vil indrømme, når der er spørgsmål, vi ikke kan svare på, og indrømme, hvis vi tager fejl.
 • Vi vil forholde os åbent og nysgerrigt overfor alle dem, vi taler og debatterer med.
 • Talspersoner skal identificere sig som talspersoner, når de debatterer som sådan.


2 kommentarer

MetroXpress følger kritisk op på regeringens løfte om omskæringsfrihed


MetroXpress fortæller i dag, at en række politikere uden om regeringen kræver svar fra udenrigsminister Kristian Jensen på, hvordan og med hvilken ret han uden om folketinget kan tillade sig at efterkomme en egyptisk heKristian_Jensennstilling til Danmark om ikke at forbyde eller aldersbegrænse omskæring af drenge.

Læs mere i MetroXpress

Følg diskussionen på vores Facebook-side.

 • Mikael Aktor, næstformand.


1 kommentar

“Ny” forening vil sikre, at forældre fortsat kan få lov at få deres drenge omskåret


Netværket/hjemmesiden “Begge sider af sagen”, der forsvarer drengeomskæring, har fået nyt navn og har i samme omgang etableret sig som en forening, “Retten til forskellighed – Circuminfo”. I den anledning har foreningen udsendt en pressemeddelelse, hvori det hedder:

“I foreningen Retten til forskellighed – Circuminfo står muslimer og jøder sammen om ønsket om at forhindre et forbud og tilbyde saglig oplysning om omskæring til alle parter i debatten.”

Intact Denmark hilser den nye forening velkommen. Det er vigtigt, at synspunkter fra både fortalere og modstandere af et forbud mod omskæring af børn kommer klart til udtryk i den offentlige debat. Kun derved kan den enkelte medborger danne sig sit eget standpunkt.

Dog er det klart, at Intact Denmarks udgangspunkt er et andet end den nye forenings. Foreningen Retten til forskellighed er på de voksnes side. Den forsvarer de voksnes magt til at bestemme over udformningen af deres børns kønsorgan, selv om det får fysiske konsekvenser for resten af børnenes liv.

Intact Denmark holder fast på, at det først og fremmest er børnenes rettigheder, der skal sikres, nemlig deres ret til selv at træffe et valg om omskæring, når de er gamle nok til at forstå konsekvenserne. Børn har ret til at bestemme, om raske dele af deres krop skal bortopereres. Og den ret skal sikres gennem lovgivning, for ellers er den ingen ting værd.

Lena Nyhus, forkvinde for Intact Denmark, Lena Nyhusudtrykker det krystalklart:

”Vi mener, at den person, der skal skæres i, også er den, som skal træffe beslutningen og forelægges, hvad der måtte være af argumenter for og imod omskæring. Vi er enige i retten til forskellighed, men vi mener, at den ret tilfalder det menneske, som kniven gør sit indsnit i.”

Se omtalen af den nye forening i denne artikel fra Kristeligt Dagblad.

 • Mikael Aktor, næstformand, Intact Denmark


Skriv en kommentar

Omskæringsdebat live fra folkemødet – Klar tale fra Hussain Ali


husein-aliEkstrabladet bragte her til aften (d.16. juni) en live telefondebat om drengeomskæring fra Folkemødet på Bornholm.

Anledningen var et læserbrev og interview med Hussain Ali, der på trods af selv at være blevet omskåret står frem og tager afstand fra ritualet.

Hussain Ali siger:

“I bund og grund handler det om, at alle mennesker skal kunne bestemme over egen krop.
Hverken den kristne dåb eller den muslimske pilgrimsrejse udgør en trussel imod andres religionsfrihed, og ingen andre lovlige religiøse ritualer i Danmark krænker andre menneskers fysiologi.
Men det gør omskæring i høj grad. Drengeomskæring påvirker den, hvis krop det går ud over, resten af livet.
Når man bliver omskåret som lille, står man i situationen komplet magtesløs og uden indflydelse på, hvad der kommer til at følge en resten af livet.
Beslutningen er taget hen over hovedet på en. Hvordan kan vi som samfund have tillid til, at lige netop dette kulturelle ritual er, hvad der er bedst for lige præcis dette barn?”

Læs mere på Ekstrabladet.

– Mikael Aktor, næstformand, Intact Denmark


Skriv en kommentar

Egypten til Danmark: “Lad være med at lovgive mod drengeomskæring” – Regeringen: “Yes, Sir!”


I daMX_Skal_vaere_lovligtg bringer MetroXpres nyheden, om hvordan den danske regering har accepteret den egyptiske anmodning om ikke at lovgive mod drengeomskæring.

Det sker i forbindelse med FN’s Menneskerettighedsråds gennemgang af menneskerettighederne i Danmark.

Lena Nyhus udtaler: “Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig, at regeringen ville forråde den danske befolkning på den måde.”

Det er dybt bekymrende og stik imod folkets ønske om en nedre aldersgrænse, så drenge selv får retten til at bestemme over egen krop. Som Enhedslistens sundhedsordfører siger: “man skal ikke skære i raske børn,” og Liberal Alliances ligestillingsordfører Merete Riisager: “Det er grotesk. Det er ikke en menneskeret for forældre, at kunne skære i sine børn. Det er derimod en menneskeret at kunne vente til man er voksen til selv at bestemme”.

Dette er foregået, uden at befolkningen eller pressen har været orienteret, og tilsyneladende også uden at Folketinget har været involveret.
Det tyder på, at regeringen med denne accept blot giver udtryk for, at en lov mod omskæring af drenge ikke kommer fra den. Men det er jo noget, som et folketingsflertal kan lave om på.

Se nærmere på vores Facebook side med link til omtalen i MetroXpres.

– Mikael Aktor, næstformand, Intact Denmark


Skriv en kommentar

SF vil arbejde for en minimumsalder for drengeomskæring


SF_logoSF har på sit netop afholdte landsmøde vedtaget en udtalelse, som også skitserer partiets fremtidige politik om drengeomskæring.

Udtalelsen lyder:

“Derudover skal vi sikre menneskers ret til at bestemme over egen krop, derfor vil SF gå i dialog med de forskellige religiøse samfund og arbejde for en minimumsalder for drengeomskæring.”

Intact Denmark hilser denne udtalelse velkom Læs resten