BUPL vedtager holdning om lov mod omskæring


Formanden for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund BUPL, Elisa Bergmann, udtaler i et svar på facebook, at BUPL’s etiske råd har drøftet emnet omskæring og indstillet emnet til Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen har vedtaget følgende som BUPL’s principielle holdning til omskæring:

  1. BUPL mener, at omskæring af raske børn er i mod barnets tarv og er en krænkelse af barnets  fysiske integritet og ret til at bestemme over egen krop.
  2. BUPL mener, at omskæring af raske drengebørn bør forbydes ved lov, lige som det gælder for omskæring af piger.

Læs resten “BUPL vedtager holdning om lov mod omskæring”

Borgerlige ungdomsformænd opfordrer moderpartier til at støtte en 18-års aldersgrænse


I en pressemeddelse opfordrer formændene for ungdomspartierne Venstres Ungdom, Liberal Alliances Ungdom og Dansk Folkepartis Ungdom deres moderpartier Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti til at støtte op om en 18-års aldersgrænse for omskæring.

Borgerforslaget for en 18-års aldersgrænse kan støttes HER.

Landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom Chris Bjærknes udtaler: ”Jeg mener at det er så hamrende forkert, at det gør helt ondt. Rituel omskæring er og bliver vold, og vi kan simpelthen ikke være bekendt, at det er tilladt i Danmark”. 

Chris Bjærknes har også før tilkendegivet sin støtte for borgerforslaget i Politiken, der kan læses HER.

Landsformand for Liberal Alliances Ungdom Carl Andersen udtaler: ”Det er et helt grundlæggende princip, at vi skal beskytte mennesker og børn mod overgreb. Omskæring af børn er et uigenkaldeligt indgreb som ikke skal foretages med mindre personen selv ønsker det som voksen. Fingrene væk fra forhuden!”.

Liberal Alliances Ungdom har længe støttet ideen om en 18-års aldersgrænse.

Landsformand for Venstres Ungdom Jacob Sabroe udtaler: ”Omskæring udgør et fysisk symbol på en handling, som er presset ned over hovedet på barnet. Det er en handling, som ikke kan gøres om, og som i en del tilfælde har medført komplikationer for barnet. Jeg sætter den personlige frihed for barnet først og går ind for, at omskæring kun kan foretages på myndige.”

Venstres Ungdom var det første ungdomsparti, der vedtog en resolution for en 18-årsaldersgrænse.

 

Politiken: 1.031 danske læger støtter islandsk forbud mod omskæring


De islandske politikere, der netop nu er igang med at behandle et beslutningsforslag om at kønsneutralisere gældende lov mod pigeomskæring til fordel for alle børn, bliver nu mødt med opbakning fra over et tusinde danske læger.

Hele Politiken artiklen kan læses HER.

Et af initiativtagerne til denne opbakning til Island er læge Kasper Linde Ankjærgaard og han udtaler til Politiken, at:

Læs resten “Politiken: 1.031 danske læger støtter islandsk forbud mod omskæring”

30.000 underskrifter i hus – Borgerforslaget nærmer sig Folketinget


Søndag den 18. marts nåede Intact Denmarks borgerforslag 30.000 underskrifter. Når et borgerforslag har nået de 50.000 underskrifter, så vil det blive sendt videre til Folketinget, som så kan vælge at behandle det som et beslutningsforslag overfor regeringen.

De 50.000 underskrifter skal nås indenfor 180 dage, hvis ikke forslaget skal bortfalde.

Borgerforslaget kan underskrives ved at trykke på HER.

Med 30.000 underskrifter i hus betyder det, at vi har 60% af de nødvendige underskrifter. Da borgerforslaget har været igang siden 1. februar har vi deraf været igang i 45 dage, hvilket er 25% af den tid det maks. må tage at få indsamlet de 50.000 underskrifter.

At få indsamlet 60% af de nødvendige underskrifter på 25% tid er vi meget stolte af i Intact Denmark.

Kære Finn Schwarz, en aldersgrænse for omskæring ER legitim indenfor religionsfriheden


Den 15. februar i Kristeligt Dagblad påstod den tidligere formand for Det Jødiske Samfund i Danmark, Finn Schwarz, at det aktuelle borgerforslag for en 18 års mindstealder for omskæring af raske børn er uladsiggørligt, da der skulle være fuldstændig enighed blandt jurister og juridiske institutioner om, at en aldersgrænse strider med religionsfriheden. Denne påstand, om enighed mellem jurister og institutioner, er dog lodret forkert.

Læs resten “Kære Finn Schwarz, en aldersgrænse for omskæring ER legitim indenfor religionsfriheden”

3. dag: 10.000 underskrifter ud af 50.000 er i hus


Efter 3 dage har vores borgerdrevne beslutningsforslag fået 10.000 af de kræve 50.000 underskrifter for at blive rejst til Folketinget. Borgerforslaget har til formål at få Folketinget til at pålægge regeringen at fremsætte lovforslag, der indfører en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.

Hvis du endnu ikke har underskrevet vores forslag, så kan du gøre det her via NemID på Folketingets egen side borgerforslag.dk ved at trykke på HER.

 

 

Omskæring, Intact Denmark -Forening mod børneomskæring

Intact Denmark søger praktikanter til foråret 2018


Har du lyst til at arbejde med os for en 18-års aldersgrænse for omskæring af børn? I Intact Denmark arbejder vi imod omskæring og anden kønskirurgi på drenge, piger og interkønnede børn uden medicinsk indikation. Dette gør vi både med politisk interessevaretagelse, rådgivning af sundhedsfagfolk og arbejde for den offentlige opinion.

Hvis du kan se dig selv arbejde for alle danske børns ret til egen krop uanset køn, kultur eller religiøs baggrund, så er det måske dig, der er Intact Denmarks nye praktikant.

Mit praktikforløb var utroligt afvekslende med fordybelse i foreningens daglige arbejde, deltagelse ved debatmøder, på konferencer og med hele to foretrædender for hhv, Folketingets Kirkeudvalg og Børneudvalg.

Det var meget lærerigt og jeg kan mærke at det har givet mig en masse inspiration med tilbage til mit kandidatstudie i Religionshistorie på Københavns Universistet.

Jeg fortsætter som frivillig i Intact Denmark efter praktikperiodens udløb. Det kan jeg slet ikke slippe.

Line Høhn Sørensen, praktikant

Intact Denmarks arbejde

Intact Denmark er en organisation for person Læs resten “Intact Denmark søger praktikanter til foråret 2018”

Lægeforeningen: Omskæring af raske drenge er uetisk


Lægeforeningen har d. 1 december utvetydigt udmeldt, at omskæring af drengebørn uden medicinsk begrundelse er uetisk og ikke burde foretages før de er i stand til at give kompetent samtykke. De formulerer det således:

“Lægeforeningen mener, at omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet. Omskæring af drenge bør således ikke foretages, før drengen har opnået myndighed til selvstændigt at tilvælge indgrebet.”

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr 100 pr kalenderår

Med denne udmelding tilslutter Lægeforeningen sig Dansk Selskab for Almen Medicin, Jordemoderforeningen, Dansk Kirugisk Selskab, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Forening for Danske Lægestuderende samt en lang række menneskerettighedsorganisationer som Sex og Samfund, de nordiske børneombudsmænd m.fl. (Se listen her)

Lena Nyhus, forkvinde for Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn udtaler:
”Vi er meget glade for, at Lægeforeningen har erklæret sig enig i resten af danmarks befolkning, hvor 87 % jo går ind for en 18-års aldersgrænse for omskæring af raske drengebørn. Selvfølgelig skærer man ikke i raske børn.”

Læs hele Lægeforeningens erklæring her.